وارد شوید

ثبت نام
سبد خرید0
سبد خرید خالی است!
JF Mobile Menu Pro

سی پی یو اینتل Intel

فیلتر
مقایسه
مرتب سازی
کالا های موجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-7640X-Kaby-Lake-X-Processor-LGA2066-31393-4 کد محصول : 24994
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-7800X-Skylake-X-Processor-LGA2066-31391-3 کد محصول : 24992
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-7400-Processor-28095-1 کد محصول : 22535
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-7700-Processor-28047-1 کد محصول : 22493
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-7700K-Processor-28046-1 کد محصول : 22494
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i3-7100-3.9GHz-LGA-1151-Kaby-Lake-27980-1 کد محصول : 22465
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-6850K-Processor-26803-1 کد محصول : 20025
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Pentium-G4400-3.3GHz-LGA-1151-Skylake-26802-1 کد محصول : 21448
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-6900K-Processor-25481-1 کد محصول : 20026
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-6800K-Processor-25307-1 کد محصول : 20024
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Celeron®-Processor-G1840-14116-5 کد محصول : 6572
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7---3.6GHz---4790-14109-3 کد محصول : 6395
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i3-4160---3.60-GHz-3M-Cache-14097-1 کد محصول : 8607
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i3-4170-14096-1 کد محصول : 10911
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-4460-Processor-14069-4 کد محصول : 6560
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-4690K-Processor-14059-1 کد محصول : 6588
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-6400-Processor-14055-2 کد محصول : 11800
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-6500-Processor-14052-4 کد محصول : 11801
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-4930K-Processor-3.4GHz-14036-1 کد محصول : 6398
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-6700K-Processor-14028-5 کد محصول : 11738
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Pentium®-Processor-G3260-14002-1 کد محصول : 13048
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i3-6100-Processor-1037-1 کد محصول : 12780
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-7740X-Kaby-Lake-X-Processor-LGA2066-31392-4 کد محصول : 24993
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-7820X-Skylake-X-LGA2066-31390-2 کد محصول : 24991
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-7600-Processor6M-Cache-28847-1 کد محصول : 22906
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-7600K-Processor-6M-Cache-28846-1 کد محصول : 22905
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-7500-Processor-28094-1 کد محصول : 22523
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Celeron®-Processor-G3900-26804-1 کد محصول : 21718
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-6600K-Processor-24887-1 کد محصول : 11739
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i3-2120---3.30-GHz-3M-Cache-14107-1 کد محصول : 1138
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i3-3220---3.30-GHz-3M-Cache-14104-1 کد محصول : 1641
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i3-3240-Processor-Tray-14102-4 کد محصول : 6562
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-2400---3.10-GHz-6M-Cache-14082-1 کد محصول : 537
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-2500---3.30-GHz-6M-Cache-14081-3 کد محصول : 538
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i5-4440-Processor-Tray-14070-3 کد محصول : 6559
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-2600---3.40-GHz-8M-Cache-14049-5 کد محصول : 539
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-4770---3.4-GHz-8M-Cache-14040-5 کد محصول : 1654
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-4790K-Processor-14037-1 کد محصول : 6596
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-5820K-Processor-14032-2 کد محصول : 8334
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core™-i7-5930K-Processor-14031-1 کد محصول : 8335
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i7-6700-Processor-14029-1 کد محصول : 12784
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Pentium®-G2020---2.90-GHz-3M-Cache-14007-1 کد محصول : 1240
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Pentium-Processor-G3250-14003-1 کد محصول : 11903
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Pentium®-Processor-G640-13997-1 کد محصول : 6601
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5---3.5GHz---4690-1043-1 کد محصول : 6392
ناموجود
0 ثبت نظر |  ثبت نظر
CPU-Intel-Core-i5-6600-Processor-1031-1 کد محصول : 11802
ناموجود